O Naszej Firmie

W środę 28 sierpnia 2019 oficjalnie otwarto Centrum Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstwa Farmaceutyczno-Chemicznego Synteza. Od koncepcji do powstania Centrum, w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju minęły 3 lata. W wydarzeniu inaugurującym wzięli udział: Zarząd firmy, pracownicy, zaproszeni Prezesi poznańskich przedsiębiorstw farmaceutycznych.

Celem powstania Centrum Badawczo-Rozwojowego jest utworzenie odpowiedniego zaplecza niezbędnego do prowadzenia badań rozwojowych i wdrażania produktów leczniczych. Wpisuje się to w misję i wizję firmy Synteza, polegającą na ciągłym rozwoju i doskonaleniu produktów leczniczych. Centrum mieści się w dwóch lokalizacjach: przy siedzibie przedsiębiorstwa na ulicy św. Michała oraz przy ul. Rzecznej, gdzie znajduje się zakład produkcyjny numer II.

Inicjatorem pomysłu był Zarząd firmy, a w jego realizację zaangażowani zostali pracownicy Spółki. Wniosek projektowy został złożony do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w grudniu 2016 roku. Po przejściu całej procedury oceniającej, uzyskując wysoka punktację, projekt został w maju 2017 zakwalifikowany do dofinansowania. Od pozytywnej decyzji do podpisania umowy na dofinansowanie minęły już tylko trzy miesiące.

Po przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych, zakupieniu wyposażenia i specjalistycznych urządzeń technologicznych oraz analitycznych, zatrudnieniu kompetentnych specjalistów, w lipcu 2019 z ramienia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju została przeprowadzona kontrola realizacji projektu. Wynik kontroli był pozytywny i nie stwierdzał żadnych nieprawidłowości.

Sukces i dynamiczny rozwój firmy SYNTEZA ma mocne korzenie, które mają swój początek blisko 65 lat temu. Ta historia i tradycja zobowiązują przedsiębiorstwo do utrzymywania najwyższego poziomu we wszystkich aspektach swojej działalności.

.

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego kolejnym krokiem rozwoju przedsiębiorstwa

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego kolejnym krokiem rozwoju przedsiębiorstwa

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego kolejnym krokiem rozwoju przedsiębiorstwa

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego kolejnym krokiem rozwoju przedsiębiorstwa

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego kolejnym krokiem rozwoju przedsiębiorstwa

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego kolejnym krokiem rozwoju przedsiębiorstwa

Copyright © 2024 - Synteza Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Empressia