O Naszej Firmie

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE „SYNTEZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego „Synteza”.

Celem projektu jest budowa centrum badawczo – rozwojowego, w którym będą prowadzone prace nad nowymi produktami leczniczymi.

W ramach projektu powstanie centrum B+R, w którym przeprowadzane będą prace badawcze nad produktem leczniczym w wybranej postaci farmaceutycznej kapsułki twardej, tabletki, granulatu lub proszku pakowanego w saszetki, o unikalnym składzie substancji czynnych.

Innowacyjność projektu opiera się na połączeniu w jednym produkcie leczniczym substancji o dwóch różnych mechanizmach działania, którego nie posiada żaden z obecnie dostępnych produktów na polskim rynku. Wsparcie finansowe w postaci dofinansowania z UE pozwoli stworzyć wymaganą infrastrukturę B+R do realizacji Agendy Badawczej.

 

Wartość projektu: 10 212 690,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 906 050,00 PLN

EU

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE „SYNTEZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w wyniku których zostanie opracowana technologia wytwarzania dwuskładnikowego leku przeznaczonego do terapii bólu

Okres realizacji Projektu: 01.07.2019 -  30.06.2021
Całkowita wartość projektu: 2 476 674,00P LN
Kwota dofinansowania: 1 718 850,00 PLN

stopka ue

Copyright © 2022 - Synteza Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Empressia