O Naszej Firmie

Sukces i dynamiczny rozwój firmy SYNTEZA ma mocne korzenie, które mają swój początek blisko 65 lat temu. Ta historia i tradycja zobowiązują nas do utrzymywania najwyższego poziomu we wszystkich aspektach naszej działalności.


1951 - Chemiczna Spółdzielnia Pracy SYNTEZA wytwarza substancje dla przemysłu chemicznego, spożywczego, kosmetycznego, a także substancje aktywne leków dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego

1992 - uruchomienie produkcji leków

1995 - przekształcenie Chemicznej Spółdzielni Pracy "SYNTEZA" w Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne SYNTEZA Sp. z o.o.

1998 - wdrożenie produkcji kosmetyków w oparciu o licencje zakupione od Beiersdorf - Lechia S.A. w Poznaniu

2005 - rozszerzenie działalności o produkcję rolną; jesteśmy producentem najwyższej jakości zbóż, dostarczając 1000 ton tego produktu rocznie

Obecnie - stały i dynamiczny rozwój we wszystkich dziedzinach działalności firmy

Copyright © 2024 - Synteza Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Empressia