Nasze produkty

Postać: biały lub prawie biały, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy.

Nazwa systematyczna: 4-Hydroksybenzoesan propylu.

Synonimy: Prophylis hydroxybenzoas, Propylu Parahydroksybenzoesan, Nipagina P.

Numer rejestru CAS: 94-13-3

Wzór sumaryczny i masa molowa: C10H12O3, M = 180,20

Odsyłacze do farmakopei i norm: FP , Eu.Ph.

Wymagania i metody badań:
Rodzaj badania Metodyka wg Eu.Ph.
Wymagania
Postać zgodnie z wymaganiami
Temperatura topnienia 96-99°C
Tożsamość zgodnie z wymaganiami
Wygląd roztworu zgodnie z wymaganiami
Zawartość popiołu siarczanowego <= 0,1%
Kwasowość zgodnie z wymaganiami
Substancje pokrewne zgodnie z wymaganiami
Zawartość hydroksybenzoesanu metylu 98-102%

 

Warunki przechowywania: Przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach o temperaturze do 25°C.

Zastosowanie: Aseptina P stosowana jest jako konserwant w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i technicznym. Stężenie 0.05% do 0.2%.

Opakowanie: Kartony a 20 kg lub do uzgodnienia z odbiorcą. 

Termin ważności: 60 miesięcy od daty produkcji.

Copyright © 2024 - Synteza Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Empressia