Nasze produkty

Topnik do serów TO-9

Skład:

Polifosforan sodu - E 452 (i)
Ortofosforany sodu - E 339

Wymagania jakościowe:
Wymagania ogólne Bezwonny, sypki, drobnokrystaliczny proszek, barwy białej
Zawartość fosforanów w przel. na P2O5 Nie mniej niż 58,5% (m/m)
pH 1% (m/m) roztworu wodnego 9,0   0,3
Zawartość związków fluoru, w przel. na F-- Nie więcej niż, 10 mg/kg
Zawartość związków arsenu, w przel. na As Nie więcej niż, 1 mg/kg
Zawartość związków ołowiu, w przel. na Pb Nie więcej niż, 1 mg/kg
Zawartość związków rtęci, w przel. na Hg Nie więcej niż, 1 mg/kg
Zawartość związków kadmu, w przel. na Cd Nie więcej niż, 1 mg/kg

 

Zastosowanie: Topnik TO-9 - dodatek do produkcji produktów spożywczych, jest topnikiem stosowanym w procesie wytwarzania serów topionych. Posiada średnią zdolność kremowania i średnią zdolność wymiany jonów. Przesunięcie pH masy serowej +0,1 do +0,3. Stosowany w ilości 2,8 do 3,2% do produkcji smarownego i krajalnego sera topionego.

Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach czystych i suchych w temperaturze do 25°C.

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji

Opakowanie:  Worki papierowe á 25 kg

Copyright © 2024 - Synteza Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Empressia