Nasze produkty

Parametry techniczne:

1. Zawartość substancji czynnej w przeliczeniu na suchą masę (UV) 95 - 103 %
2. Zawartość chlorku sodu max. 0.25%
3. Strata przy suszeniu max. 5%
4. Odczyn pH 5% roztworu wodnego 5 - 7
5. Popiół siarczanowy max. 0,5%
6. Metale ciężkie max. 0,002%
7. Skład O-ß-hydroksyetylorutozydu (HPLC %
powierzchni)

7,3',4'-tri-O-(ß-hydroksyetylo)-rutozyd 45 - 55%

monohydroksyetylorutozydy: < 10%
7-O-(ß-hydroksyetylo)-rutozyd
3'-O-(ß-hydroksyetylo)-rutozyd
4'O-(ß-hydroksyetylo)-rutozyd

dihydroksyetylorutozydy <38%
3',4'-di-O-(ß-hydroksyetylo)-rutozyd
7,3'-di-O-(ß-hydroksyetylo)-rutozyd
7,4'-di-O-(ß-hydroksyetylo)-rutozyd

6,7,3',4'-tetra-O-(ß-hydroksyetylo)-rutozyd <12%

inne hydroksyetylorutozydy < 20%

Zastosowanie:
Substancja czynna do leków o działaniu ochronnym na naczynia krwionośne.

Opakowanie:
Do uzgodnienia z odbiorcą.

Copyright © 2024 - Synteza Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Empressia