Nasze produkty

Polimer OV/VP

kopolimer 1-winylo-2-pyrolidonu i octanu winylu

Parametry techniczne:

Roztwór etanolowy kopolimeru 1-winylopyrolidonu i octanu winylu w stos. 30:70
1. Zawartość suchej substancji - min. 48%
2. Lepkość 1% (m/V) roztworu etanolowego w przel. na suchą masę, temp. 20°C - 1.8 cP
3. Liczba K - 32 +/- 4
4. Gęstość 1% (m/V) roztworu etanolowego w przel. na suchą masę, temp. 20°C - 0.804 - 0.812 g/cm3
5. Zawartość monomerów - max. 0.8%

Zastosowanie:
Etanolowy roztwór stosowany jako preparat błonotwórczy do produkcji lakierów do włosów i innych środków kosmetycznych.

Opakowanie:
Eko-beczki a 100 kg.

Copyright © 2024 - Synteza Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Empressia