Nasze produkty

Syntezol W 37-20M

kopolimer 1-winylo-2-pyrolidonu i octanu winylu

Parametry techniczne:

Roztwór metanolowy kopolimeru 1-winylopyrolidonu i octanu winylu w stos. 30:70
1. Zawartość suchej substancji - min. 20%
2. Liczba Fikenschera K - min. 50
3. Zawartość monomerów - max. 0.8%

Zastosowanie:
Metanolowy roztwór stosowany jako preparat błonotwórczy do produkcji lekkich opatrunków usztywniających stawy.

Opakowanie:
Beczki a 200 l.

Copyright © 2024 - Synteza Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Empressia