Nasze produkty

chlorowodorek (ą)-2-[(dimetyloamino)-metylo]-1-(3-metoksyfenylo)-cykloheksanolu

Jakość: Zgodna z FP , Eu.Ph. Substancja charakteryzuje się wysokim stopniem czystości.

 

Wymagania i metody badań:
Rodzaj badania Metodyka wg Eu.Ph.
Wymagania
Wymagania ogólne zgodnie z wymaganiami
Tożsamość - Temperatura topnienia 180-184°C
Tożsamość - metoda IR, TLC, test na chlorki zgodnie z wymaganiami
Wygląd roztworu zgodnie z wymaganiami
Zawartość popiołu siarczanowego <= 0,1%
Kwasowość zgodnie z wymaganiami
Skręcalność optyczna -0.10°-+0.10°
Metale ciężkie max 20 ppm
Zawartość wody <= 0,5%
Substancje pokrewne zgodnie z wymaganiami
Zawartość chlorowodorku tramadolu w przeliczeniu na bezwodną substancję 99-101%

 

Zastosowanie: Substancja czynna do produktów leczniczy o silnym działaniu przeciwbólowym.

Opakowanie: Do uzgodnienia z odbiorcą.

Termin ważności: 3 lata od daty produkcji.

 

Copyright © 2022 - Synteza Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Empressia