Nasze produkty

Topnik do serów TO-25

Mieszanina: 

Difosforany sodu - E 450
Trifosforan pentasodowy - E 451 (i)
Kwas cytrynowy.- E 330

Wymagania i metody badań:
Rodzaj badania Metodyka wg Eu.Ph.
Wymagania
Zawartość fosforanów w przeliczeniu na P2O5, >= 52,5%
pH 1% (m/m.) roztworu wodnego 8.0   0.3
Liczba neutralizacji 330   50
Zawartość cytrynianów w przeliczeniu na cytrynian sodowy 5-cio wodny >= 3,2 %
Fluor <= 10 mg/kg
Arsen <= 1 mg/kg
Ołów <= 1 mg/kg
Rtęć <= 1 mg/kg
Kadm <= 1 mg/kg
Glin <= 200 mg/kg

 

Zastosowanie: Dodatek przy produkcji serów topionych. Jest topnikiem podstawowym stosowanym w procesie wytwarzania serów topionych. Najlepsze efekty daje przy topieniu serów średnio dojrzałych.
Przesunięcie pH masy serowej +0,1 do +0,4. Posiada średnią zdolność kremowania. Stosowany w ilości 2,5 do 3,0%.

Warunki przechowywania: Przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach o temperaturze do 25°C.

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji.

Opakowanie: Worki papierowe 25 kg

 

Copyright © 2024 - Synteza Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Empressia