Nasze produkty

Topnik do serów TA-50

Skład:

Difosforany sodu - E 450
Trifosforan pentasodowy - E 451 (i)
kwas cytrynowy E 330

Wymagania i metody badań:
Rodzaj badania Metodyka wg NZ
Wymagania
Zawartość fosforanów w przeliczeniu na P2O5, >= 52,5%
pH 1% (m/m.) roztworu wodnego 8.8   0.3
Liczba neutralizacji 740   50
Zawartość cytrynianów w przeliczeniu na cytrynian sodowy 5-cio wodny >= 3,2 %
Fluor <= 10 mg/kg
Arsen <= 1 mg/kg
Ołów <= 1 mg/kg
Rtęć <= 1 mg/kg
Kadm <= 1 mg/kg
Glin <= 200 mg/kg

 

Zastosowanie: Dodatek przy produkcji serów topionych. Najlepsze efekty daje przy topieniu serów młodych i średniodojrzałych. Przesunięcie pH masy serowej +0,3 do +0,5. Posiada silną zdolność kremowania. Stosowany w ilości 2,8 do 3,2%.

Warunki przechowywania: Przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach o temperaturze do 25°C.

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji.

Opakowanie: Worki papierowe a 25 kg

 

Copyright © 2022 - Synteza Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Empressia