Nasze produkty

Topnik do serów PK-5

Skład:

Difosforany sodu - E 450

Wymagania i metody badań:
Rodzaj badania Metodyka wg NZ
Wymagania
Zawartość fosforanów w przeliczeniu na P2O5, >= 60,0%
pH 1% (m/m.) roztworu wodnego 5,4   0.3
Liczba neutralizacji 1360   50
Zawartość cytrynianów w przeliczeniu na cytrynian sodowy 5-cio wodny >= 3,2 %
Fluor <= 10 mg/kg
Arsen <= 1 mg/kg
Ołów <= 1 mg/kg
Rtęć <= 1 mg/kg
Kadm <= 1 mg/kg
Glin <= 200 mg/kg

 

Zastosowanie: Dodatek przy produkcji serów topionych. Jest kwaśnym korektorem pH stosowanym w połączeniu z Topnikiem TO-25 lub TA-50 w procesie wytwarzania serów topionych. Stosowany w ilości 0,5 do 1,0 %. Przesunięcie pH masy -0,2 do -0,4. Poprawia strukturę i konsystencję sera.

Warunki przechowywania: Przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach o temperaturze do 25°C.

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji.

Opakowanie: Worki papierowe a 25 kg.

Copyright © 2024 - Synteza Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: Empressia